Showing 1–12 of 20 results

21.50 Triệu/m2

Diện tích: 12x19m

Vị trí: Phường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên

16.00 Triệu/m2

Diện tích: 104,3m2

Vị trí: Phường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên

1.10 Tỷ

Diện tích: 285m2

Vị trí: p.Tích Lương, tp.Thái Nguyên

1.40 Tỷ

Diện tích: 105m2

Vị trí: 7B, Túc Duyên, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 5x20, 100m2

Vị trí: Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 262m

Vị trí: Đồng Quang, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 5x25m

Vị trí: Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

600.00 Triệu

Diện tích: 100m2

Vị trí: ngõ 208, Phường Tân Lập

1.70 Tỷ

Diện tích: 4500m2

Vị trí: xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 100m2

Vị trí: P.Gia Sàng, TP.Thái Nguyên

1.60 Tỷ

Diện tích: 5x20m

Vị trí: Khu tái định cư Việt Bắc

16.00 Triệu/m2

Diện tích: 100m2

Vị trí: Phường Tân Lập - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên