fbpx

Showing 1–12 of 13 results

21.50 Triệu/m2

Diện tích: 12x19m

Vị trí: Phường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên

16.00 Triệu/m2

Diện tích: 104,3m2

Vị trí: Phường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 5x20, 100m2

Vị trí: Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 262m

Vị trí: Đồng Quang, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 5x25m

Vị trí: Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

600.00 Triệu

Diện tích: 100m2

Vị trí: ngõ 208, Phường Tân Lập

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 100m2

Vị trí: P.Gia Sàng, TP.Thái Nguyên

1.60 Tỷ

Diện tích: 5x20m

Vị trí: Khu tái định cư Việt Bắc

630.00 Triệu

Diện tích: 10x21m

Vị trí: Thị trấn Chùa Hang - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 110m2

Vị trí: Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

520.00 Triệu

Diện tích: 91m2

Vị trí: Chợ gia sàng, TP.Thái Nguyên

1.60 Tỷ

Diện tích: 89.8m2 (thực tế 100m2)

Vị trí: Phan Đình Phùng,tp Thái Nguyên