fbpx

Showing all 9 results

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 5x20, 100m2

Vị trí: Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 5x25m

Vị trí: Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

600.00 Triệu

Diện tích: 100m2

Vị trí: ngõ 208, Phường Tân Lập

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 100m2

Vị trí: P.Gia Sàng, TP.Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 110m2

Vị trí: Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

520.00 Triệu

Diện tích: 91m2

Vị trí: Chợ gia sàng, TP.Thái Nguyên

1.60 Tỷ

Diện tích: 89.8m2 (thực tế 100m2)

Vị trí: Phan Đình Phùng,tp Thái Nguyên

1.30 Tỷ

Diện tích: 5x20m

Vị trí: Gia Sàng, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 102,83m2

Vị trí: Phường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên