Showing all 8 results

16.00 Triệu/m2

Diện tích: 104,3m2

Vị trí: Phường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 5x20, 100m2

Vị trí: Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 262m

Vị trí: Đồng Quang, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 5x25m

Vị trí: Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 100m2

Vị trí: P.Gia Sàng, TP.Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 110m2

Vị trí: Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

520.00 Triệu

Diện tích: 91m2

Vị trí: Chợ gia sàng, TP.Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 102,83m2

Vị trí: Phường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên