Showing all 5 results

21.50 Triệu/m2

Diện tích: 12x19m

Vị trí: Phường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 262m

Vị trí: Đồng Quang, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 100m2

Vị trí: P.Gia Sàng, TP.Thái Nguyên

1.30 Tỷ

Diện tích: 5x20m

Vị trí: Gia Sàng, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 102,83m2

Vị trí: Phường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên