Showing all 6 results

21.50 Triệu/m2

Diện tích: 12x19m

Vị trí: Phường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên

16.00 Triệu/m2

Diện tích: 104,3m2

Vị trí: Phường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 262m

Vị trí: Đồng Quang, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 110m2

Vị trí: Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

0.00 Liên Hệ Thương Lượng

Diện tích: 102,83m2

Vị trí: Phường Phan Đình Phùng - TP.Thái Nguyên - Thái Nguyên

2,399.00 Triệu

Diện tích: 103

Vị trí: hồ xương rồng, phường phan đình phùng